Flat track přeložen

Flat track přeložen

Vážení přátelé, s ohledem na vydaná mimořádná opatření státními orgány je nutné přijímat adekvátní opatření v oblasti předcházení rizikům spojeným s nákazou koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19. AMK Zlatá přilba Pardubice tak i v souvislosti se snížením ekonomických ztrát přistupuje