Dámy a pánové,
AMK ZP Pardubice obdržel před malou chvílí „Stanovení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání významné sportovní akce, kterou je závod Mistrovství Evropy na ploché dráze – Challenge“. S tohoto rozhodnutí budou mít radost především příznivci ploché dráhy.

 

Samozřejmě nemohou zaplnit stadion v počtu jakém jsou zvyklí, ale přeci jenom se jedná o návrat diváků do hlediště a jsme z toho nadšeni. Zítra začneme na plochodrážním stadionu prodávat vstupenky – do prodeje jich jde 600 Cena vstupenky je 250 Kč.

 

Organizátor musí zajistit, aby diváci obsadili pouze místa k sezení, jejich jmenný seznam je veden organizátorem a bude k dispozici místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na vyžádání v případě potřeby provedení epidemiologického šetření.


Diváci se prokáží před vstupem do areálu konání sportovní akce:
negativním výsledkem RTPCR testu na přítomnost viru SARSCoV2 ne starším 48hod.,
nebo negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV2 ne starším 48 hod.,
nebo doloží certifikát MZ o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
nebo doloží doklad (lékařskou zprávu) o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID19, uplynutí doby izolace podle platného mimořádného opatření MZ, a že od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARSCoV2 neuplynulo více než 90 dní.


Diváci budou usazeni v hledišti konání sportovní akce tak, že mezi jednotlivými usazenými osobami (pokud nejsou členy společné domácnosti) bude rozestup minimálně jednoho sedadla a mezi řadami s obsazenými sedadly bude vynechána vždy minimálně jedna řada sedadel. To znamená, že budeme obsazovat pouze sudé řady. Zároveň bude organizátorem zajištěn časově oddělený příchod a odchod těchto osob samostatným vstupem tak, aby nedocházelo ke shromažďování osob před areálem konání sportovní akce ani v jeho prostorech.


V hledišti stadionu nebude možné konzumovat jídlo nebo nápoje.
V hledišti stadionu se diváci musí pohybovat s ochranou dýchacích cest.
Jsme si vědomi náročné administrativní činnosti spojené s prodejem vstupenek a proto předprodej bude probíhat na stadionu zítra a v pátek od 8:00 do 15:30 a do naplnění počtu vstupenek. V sobotu pak bude proběhne prodej od 10:00. Každý divák bude registrován číslem vstupenky a zapsán na seznam s telefonním kontaktem. Tento seznam bude uložen u pořadatele 30 dní. Ideální by bylo a dovolím si Vás o to požádat, aby jste pro urychlení prodeje měli připravené napsané jméno a telefonní číslo – bylo by to skvělé.
 
Vstup do hlediště bude umožněn od 14:30. Vzhledem k náročným podmínkám nebude umožněn přístup na trénink.
 
Prosíme Vás o pomoc při zajištění naplnění všech podmínek. Je jenom na nás, abychom se do hledišť všech našich akcí mohli vrátit natrvalo.
 
Děkujeme

 

( Text: Petr Moravec, Foto: Martin Kocek )

Challenge bude s diváky i když s omezením