POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
která se koná ve čtvrtek dne 23. března 2017

Restaurace Na Zlaté přilbě, Pardubice – Svítkov
ZAČÁTEK V 17.00 HODIN

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
1. Zahájení

2. Volba komisí

3. Zpráva o činnosti AMK za rok 2016 a vyhodnocení závodu o 68. Zlatou přilbu

4. Zpráva o hospodaření za uplynulé období a návrh hospodaření na rok 2017

5. Zpráva Revizní komise

6. Zpráva o provedené údržbě a úpravách na plochodrážním stadionu ve Svítkově

7. Zpráva o sportovních výsledcích sportovců AMK ZP Pardubice

8. Diskuse

9. Zpráva mandátové komise

10. Usnesení

11. Závěr

 

Poznámka:

Prezentace a členské příspěvky od 16.15 hodin. Žádáme všechny členy o dochvilnost a splnění základní členské povinnosti. (250 Kč členové 19 – 59 let, ostatní 150 Kč).

Členská schůze 23.3.