POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

která se koná ve čtvrtek dne 27. února 2014

Restaurace Na Zlaté přilbě, Pardubice – Svítkov
ZAČÁTEK V 17.00 HODIN
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Zpráva o činnosti AMK za rok 2013 a o plnění usnesení z minulé Členské schůze
 4. Zpráva o hospodaření za uplynulé období a návrh hospodaření na rok 2014
 5. Zpráva Revizní komise
 6. Zpráva o provedené údržbě a úpravách na plochodrážním stadionu ve Svítkově
 7. Zpráva o sportovních výsledcích sportovců AMK ZP Pardubice
 8. Diskuse
 9. Zpráva mandátové komise
 10. Usnesení
 11. Závěr            

Evžen Erban                      

Předseda AMK ZP Pardubice v AČR

Poznámka:

Prezentace a členské příspěvky od 16.15 hodin. Žádáme všechny členy o dochvilnost a splnění základní členské povinnosti. (250 Kč členové 19 – 59 let, ostatní 150 Kč).

Informace členům