Nečekaná a opravdu neradostná zpráva přišla v sobotu večer. Celý klub se chystá na víkendový plochodrážní svátek, všichni se těšíme jak se nám práce daří, jenom jsme zase o rok starší. Tak jsme ještě před necelým měsícem žertovali i s naším mnoholetým technickým komisařem Karlem Buštou. Všechny další věty už budou pouze v minulém čase. V sobotu večer přišla pro nás všechny nečekaná zpráva. Karel Bušta ve věku nedožitých 67 let náhle zemřel. Mnoho z nás se s ním potkávalo na motocyklových závodech mnoho let. Byl jednim z pamětníků prvního závodu o Zlatou přilbu ve Svítkově kterou viděl jako malý kluk. Byl mnoholetým šéfem technické komise Motocyklového sportu AČR, držitelem mezinárodní licence technického komisaře FIM. O jeho pomoc, rady a práci kolem motocyklových závodů přicházejí nejenom plochodrážníci, ale celé motocyklové hnutí.
Příští pondělí se s Karlem v 11 hodin rozloučíme v hradeckých Kuklenách. Už dnes víme, že se mu příjde poklonit mnoho lidí. Zasloží si to. Byl skvělým kamarádem, společníkem a také velmi úspěšný ve své práci.
Skláníme se před jeho životem a rodině vyslovujeme upřímnou soustrast. Karle, budeš nám chybět.

Karel Bušta 1956 – 2023