Jeho práce je hodně nenápadná, ale dá se říci, že bez něho by AMK ZP Pardubice ani nemohl fungovat. Je na stadionu prakticky každý den, neobejde se bez něho jediné zavrčení motocyklu ve Svítkově a je všude kde nastupují do závodu jezdci AMK ZP Pardubice. Je podepsán pod všemi úspěchy posledních let našeho klubu. Byl i u některých úspěchů státní reprezentace.

 V posledních dnech se plně soustředil na závod o Zlatou přilbu, dokázal organizovat nejenom jezdce, ale také veškeré práce kolem přípravy tohoto závodu. Dokonce se nestihl ani zastavit v den svých 75. narozenin. Ano, Lubomír Vozár, ač se to možná nebude mnohým zdát, dospěl k takovémuto životnímu jubileu.

Klub mu v nejbližší době k tomuto výročí pogratuluje.

Já osobně mohu konstatovat, že bez něho by klub i závod Zlatá přilba fungoval hodně složitě.

Luboši děkujeme za všechno a ať ti ten Tvůj elán vydrží ještě hodně let.

Lubomír Vozár 75