Po zrušení některých podniků v gesci FIM Europe vzhledem kproblémům s pandemií spojenou s výskytem nemoci Covid19 dochází samozřejmě ke snížení počtu přidělených míst pro závody mistrovství Evropy. Předpokládáme, že v nejbližší době se tak může stát i pro závody mistrovství světa.Vzhledem k této skutečnosti je velmi obtížné naplnit několik let platná a schválená nominační kritéria, která zohledňují výsledky z uplynulého roku v závodech MS a ME,které následně akceptují i výsledky MČR.

Proto Komise pro rok 2021 rozhodla po konzultaci s manažerem státní reprezentace a rezortním sportovním centrem MV ČR,kde jsou všichni naši reprezentanti, o změně těchto kritérií prorok2021. Toto rozhodnutí revokuje usnesení Komise z 25. 2. 2021a preferuje spravedlivé sportovní řešení vzniklé situace.

Do závodu mistrovství světa a mistrovství Evropy budou nominováni jezdci na základě součtu výsledků dvou úvodních závodů Přeboru České republiky Poháru AČR.Toto pořadí jezdců vzniklé s těchto závodů bude jediným kritériem pro nominace v roce 2021.

Tyto závody se uskuteční takto:

4. 5.2021 v Praze(250/309)nahrazuje závod původně plánovaný na 4. 10.2021 (závod MČR juniorů250/502 plánovaný na 4. 5. v Praze bude přeložen na červen 2021termín bude určen do 5. 5. 2021)

5. 5.2021 v Pardubicích(250/303)nahrazuje závod původně plánovaný na 9. 6.2021 Nejpozdější náhradní termín pro uskuteční těchto závodů je 12.5.2021, protože deset dnů před závodem Challenge ME v Kršku je povinností federací nahlásit nominaci jezdců. Pokud by se některý ze závodů neuskutečnil, může být nominace provedena i na základě jednoho uskutečněného závodu.

Nejlepší senior z těchto dvou závodů bude účastníkem závodu Challenge Mistrovství Evropy v Kršku. (v termínu SEC jsou naplánované závody MS a ME juniorů)V případě, že se neuskuteční žádný kvalifikační závod nebo bude omezena nominace pro závody Mistrovství světa Challenge bude nejlepší jezdec,bez ohledu na to,zda junior či senior, delegován do závodu Challenge nebo jinak postavené Kvalifikace pro účast v Grand Prix 2022.V případě, že se neuskuteční žádný vyhlášený kvalifikační závod nebo bude omezena nominace pro závody Mistrovství světa nebo Evropy juniorů bude výsledek těchto závodů určujícím kritériem pro nominaci k závodům Mistrovství světa a Evropy 2021 v těchto kategoriích.

( Text: předseda komise PD AČR Petr Moravec, Foto: Petr Makušev )

Nominační kritéria pro závody Mistrovství světa a Evropy 2021