Vážení přátelé,

Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali všem těm, co se zasloužili o zdárný průběh 71. ročníku závodu o Zlatou přilbu během uplynulého víkendu. Poděkování patří samozřejmě jezdcům, většina z nich podávala v závodě skvělé výkony. Někomu se závod nepovedl, jak by si představoval, přesto si žádný z nich na nic nestěžoval a většina projevovala nadšení z atmosféry závodu. Tu atmosféru tvořili především skvělí diváci. Jsme šťastni, že nám věřili a po sobotním „průšvihu s počasím“ našli cestu do Svítkova v tak hojném počtu. Opět se potvrdilo, že tento závod je jedinečný nejenom svojí historií, svým systémem, jízdou v šesti, ale především právě podporou diváků. Děkujeme. Myslím, že žádný z našich partnerů, který vložil do organizace závodu své prostředky nelitoval. Jsme rádi, že jsme všichni společně vytvořili projekt, který měl úspěch. Za tuto důvěru Vám patří poděkování. Poslední poděkovaní patří všem našim spolupracovníkům, zejména členům klubu. Mnozí odvedli nejenom v těchto třech dnech obrovské množství práce. Musím konstatovat, že skvělé práce. Samozřejmě možná se někde objeví drobný problém, ale všichni ho dokázali vždy vyřešit. Dámy a pánové, 71. ročník závodu o Zlatou přilbu je historií. Začínáme se připravovat na tu další.

Krásný den

AMK Zlatá přilba Pardubice

Poděkování AMK Zlatá přilba Pardubice