Rodina, přátelé, členové AMK Zlatá přilba Pardubice a také zástupci mnoha plochodrážních klubů z celé republiky se dne rozloučili s Pavlem Karnasem, který podlehl dlouhé těžké nemoci v pondělí 14. 2. 2022 Pardubický klub si dovoluje touto cestou jménem rodiny poděkovat všem za vyjádření soustrasti, květinové dary a hojnou účast na posledním rozloučení.

Rozloučení s Pavlem Karnasem