Na stadionu AMK Zlatá přilba Pardubice se stále něco děje. Dalším zvelebením proběhl nátěr oplocení stadionu.

Stále se něco děje!