Vážení přátelé,

velmi se Vám omlouvám za problémy, které budou způsobeny touto informací.

Dnes v pozdních odpoledních hodinách nám bylo doručeno rozhodnutí MZ ČR o povolení konání sportovních podniků na ploché dráze v České republice. Sportovní komise ve své žádosti podané dne 12.4. 2021 akceptovala současný kontrolní trend pro zjištění přítomnosti viru Covid-19 u jednotlivých osob, který je uplatňován na pracovištích a ve školách tj. formu antigenního testování. Toto všichni účastníci akce akceptovali a test všech účastníků zítřejšího závodu je zajištěn touto formou.

Rozhodnutí, které však máme nyní k dispozici, zcela direktivně určuje povinnost všech účastníků mít test formou RT-PCR. Toto rozhodnutí nás velmi překvapilo, ale zároveň také prakticky znemožnilo pořádání zítřejšího závodu, protože nejsme schopni během následujících několika hodin přes veškerou snahu zajistit provedení těchto testů touto formou všem účastníkům závodu.

Závod se proto dne 20. 4. 2021 neuskuteční, náhradní termín bude určen dodatečně.

Děkuji za pochopení

Petr Moravec
předseda KPD AČR

( Foto: Petr Makušev )

 

Začátek sezóny se bohužel odkládá