S lítostí Vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlouholetý člen František Kalina st.

Za vše, co pro všechny udělal mu děkujeme.

Čest jeho památce.

Zemřel František Kalina st.