AMK ZP Pardubice s lítostí oznamuje, že jeho řady opustil ve věku 89 let jeho dlouholetý člen pan Josef Suchánek. Muž, který nejenom aktivně závodil, ale také několik generací závodníků i oblékal, protože jím ušité kombinézy byly vždy zárukou kvality.
Klub touto cestou vyslovuje upřímnou soustrast celé rodině.
Čest jeho památce.

Zemřel Josef Suchánek