Soutěž se uskuteční jako jednokolová, bez nadstavbové části. Vzhledem k termínovým problémům a pandemické situaci uskuteční se soutěž ve druhé polovině roku. Sportovní řády soutěže budou účastníkům předloženy do 15. 02. V podstatě budou shodné s řády platnými v roce 2020. Pouze bude specifikováno složení zahraničního účastníka soutěže.
S jeho účastí PZM souhlasí a vystavilo oficiální povolení. Jezdci polského účastníka soutěže budou startovat s licencí PZM.

 

9. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV NA PLOCHÉ DRÁZE  „EXTRALIGA“

Toto mistrovství se řídí Přílohou N 072 Národních sportovních řádů mezinárodní Mistrovství České republiky družstev – Extraliga. Soutěž řídí Komisí ploché dráhy AČR jmenovaná Extraligová komise ve které každý účastník soutěže má jednoho zástupce s hlasovacím právem. Při všech hlasováních musí být pro přijetí návrhu většina. Při rovnosti hlasů není nový návrh přijat. Pokud některý účastník soutěže z ní odstoupí ztrácí místo v řídící komisi.

 

Účastníci soutěže:

 

Družstvo, který v souladu s NSŘ získá nejvíce bodů v seriálu závodů se stane Mezinárodním Mistrem České republiky pro rok 2021.

 

Petr Moravec
Předseda Komise ploché dráhy AČR

 

Extraliga družstev má jasněji