Informace Komise ploché dráhy AČR k Mistrovství České republiky družstev na ploché dráze.

Na základě předchozí dohody došlo v pondělí 18. 1. 2021 k telefonické konferenci účastníků soutěže Mistrovství České republiky družstev Extraligy a zároveň také českých účastníků soutěže 1. Liga. Na základě výměny všech informací došli zástupci AK Markéta Praha (Pavel Ondrašík), AMK ZP Pardubice (Petr Moravec), AK Slaný (Milan Mach), SC Interteam (Vladimír Vopat) a PD Kopřivnice (Tomáš Wanke) k následujícímu stanovisku:

Vzhledem ke skutečnosti, že soutěž 1. Liga má v současné době čtyři přihlášené účastníky AK Markéta Praha, AK PD Kopřivnice, AMK ZP Pardubice a SC Žarnovica byl potvrzen termínový kalendář této soutěže. Pravidla se proti roku 2020 nemění.

20. 04. Praha

08. 05. Kopřivnice

29. 05. Svitavy (domácí stadion AMK ZP Pardubice v této soutěži)

30. 05. Žarnovica

Extraliga družstev má v současné době tři přihlášené účastníky. AK Markéta Praha, AMK ZP Pardubice a AK Slaný. Vzhledem k tomu, že účast některého z dalších zájemců (SC Interteam a AK PD Kopřivnice) je výrazně ovlivněna současnou nepříznivou situací ve společnosti a tito nejsou do soutěže v tuto chvíli přihlášeni, rozhodli se přihlášení účastníci, že definitivní pravidla a podobu soutěže přijmou nejpozději k 30. 4. 2021 a potvrdili si předběžné termíny svých závodů.

Účastníci soutěže deklarují, že mají absolutní zájem tuto soutěž absolvovat a udělají vše pro to, aby se uskutečnila. Dále preferují, aby se soutěž uskutečnila se čtyřmi účastníky podle pravidel platných v roce 2020. Přesto jsou připraveni přijmout i jiný rozpis závodu v případě nutnosti. Jako jedna z variant se jeví podobný (nikoli identický) rozpis, který byl použit v závodě MS juniorů 2020 v Pardubicích pro závod tří družstev.

26. 05.     Pardubice

22. 06.     Praha

23. 06.     Slaný

Dále se účastníci domluvili na skutečnosti, že preferují především soutěž s možností diváků v hledišti. To znamená, že tento termínový kalendář může být ovlivněn vývojem epidemické situace v České republice. To se týká i soutěže 1. Liga. Další úprava kalendáře u závodů Extraligy družstev by mohla být provedena v případě úpravy kalendářů FIM nebo FIM Europe.

 

Petr Moravec

 

Mistrovství České republiky družstev na ploché dráze