Jednání v měsících březen a duben nebylo možné vzhledem k usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky. Vzhledem k této skutečnosti byla následně také zrušena Členská schůze klubu dne 2. 4. 2020. Tato schůze měla být schůzí volební. Výbor klubu se rozhodl následně postupovat v souladu se zákonem a prvním možném jednání stanovil termín řádné Členské schůze na 10. prosince letošního roku.

Výbor dále konstatoval, že v souladu se Stanovami AMK ZP Pardubice byly v řádném termínu před jednáním Členské schůze podány tyto kandidatury na členství v orgánech klubu:

Předseda: Evžen Erban – 1 kandidát, 1 volené místo

Místopředseda: Petr Makušev – 1 kandidát, 1 volené místo

Členové Výboru: Aleš Dryml, František Kalina, Petr Moravec, Hynek Štichauer – 4 kandidáti – 3 volená místa

Revizní komise: Jaroslav Kocek, Miroslav Štens, Lubomír Vozár – 3 kandidáti, 3 volená místa

Výbor klubu vzhledem ke skutečnosti, že došlo při podání kandidatur k jedinému převisu pro členství v orgánech klubu, na svém jednání potvrdil všechny kandidáty do orgánů, kam kandidovali. V případě členů Výborů rozšířil vzhledem k současnému mimořádnému stavu počet členů Výboru na čtyři což je podle členů Výboru krok, který nepoškozuje klub ani žádného z delegátů. Toto své rozhodnutí předloží členské základně k odsouhlasení formou písemného zveřejnění na stránkách klubu a následně k potvrzení řádné Členské schůzi, která pokud to umožní rozhodnutí vlády České republiky se uskuteční 10. 12. 2020. Pokud by v souladu se Stanovami s tímto rozhodnutím členská základna nesouhlasila (nejméně deset členů projeví nesouhlas) svolá Výbor mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do tří měsíců po skončení vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky a umožnění shromáždění nejméně 160 osob.

 

(Text: Petr Moravec, Foto: Martin Kocek)

Nový termín Členské schůze 10.12. 2020