AMK ZP Pardubice s lítostí informuje, že naše řady opustil ve věku 70 let dlouholetý člen Evžen Andrusiv.
Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 22. června. Čest jeho památce.

Zemřel Evžen Andrusiv