Vážení diváci,

Pevně věříme, že naleznete cestu na plochodrážní stadion ve Svítkově, aby jste navštívili středeční závod Extraligy družstev, která začíná v 18 hodin. Na požádání by jste měli předložit potvrzení, že splňujete některou z uvedených podmínek, aby jste se akce podle nařízení Ministerstva zdravotnictví mohli akce zúčastnit. Nemusíte se bát přijít, máme připravené i sebetesty podle bodu f).

Prosím nemějte obavy, určitě se Vás zde nesejde více než tisíc, vycházíme z posledních návštěv. Opak by nás mile překvapil a rádi bychom riskovali případné problémy. V hledišti by jste měli používat ochranu dýchacích cest. Dodržet rozestupy na tribuně pro pět tisíc osob jistě nebude problém.

Jsou stanoveny následující podmínky pro vstup osob na hromadnou akci:

  • a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
  • e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • f) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
  • h) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Jedná se o částečný přepis bodu 16 vyhlášky, bod d) nám nevypadl, byl škrtnut. Rovněž neuvádíme vysvětlení, co je národní certifikát.

Prosíme pomozte nám nezvyšovat počty nemocných a zátěž v nemocnicích.

 

Cena vstupenky je jednotná 100 Kč, dětí do 15 let mají vstup zdarma.

 

Extraliga startuje, přijďte bez obav